Marta

Marta Oliva
Researcher

Associate Professor at the Computer Science and Engineering Department, Universitat de Lleida (UdL), Spain.
Member of the Human Computer Interaction and Data Integration Research Group (GRIHO).

Degrees:

  • PhD in Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya, 2001.
  • MSc in Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.

PHD Thesis

"Integració dels Criteris de Seguretat per Realitzar el Control d'Accés en un Sistema Federat de Bases de Dades Heterogènies", Universitat Politècnica de Catalunya, Desember 2001.

Research Lines

Human-Computer Interaction, Data Integration, Databases, Security.

Other interesting data