Reunió GRIHO-GESEC

Event information
Place:
Reunió online
Web:
Espai de videconferència del grup
Start date:

Explorar col·labocació entre ambdós grups

Reunió amb Montse Gea, membre del Grup GESEC (grup interdisciplinar que tracta aspectes d’educació, de salut i qualitat de vida, de processos de socialització, identitat, gènere i construcció de la interculturalitat)

Calendar