Content starts

Guia de contingut digital accessible

Imagen portada de la guia

Guia de de contingut digital accessible

  • Català (12.2 MB)

  • Castellà (només disponible per capítols)

La guia de contingut digital accessible està dissenyada per donar informació pas a pas sobre com estructurar, formatar i escriure un document realitzat amb Microsoft Word, OpenOffice Writer o Microsoft PowerPoint perquè siguin accessibles.

Es descriu com transformar aquests documents a format PDF i mantenir, alhora, les seves propietats d’accessibilitat. També es descriuen aspectes d’accessibilitat que cal tenir en compte per introduir contingut web mitjançant les Sakai i OpenCMS.
 

Aquestes són la primera versió de les Guies de contingut digital accessible. La voluntat és que aquestes guies vagin millorant amb les aportacions dels usuaris que les utilitzin per adequar-les a les seves necessitats. Per qualsevol aportació podeu enviar un correu a: guiesaccessibles@griho.net

 

Descarregar el document sencer de les guies en català (318 pàgines): Guia de contingut digital accessible (Pdf) (12.2MB)

Llista de capitols de Guies de contingut digital accessible

A continuació es presenten cadascun dels capítols de la Guia de contingut digital accessible separats per una descarrega directa.  
La Universitat de Lleida(UdL) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han col·laborat en la traducció i edició al castellà de les guies de contingut digital accessible.

Imagen portada de la guia

1. Intr. a la creació de documents digitals accessibles

Imagen portada de la guia

2. Guia de Microsoft Word 2003

Imagen portada de la guia

3. Guia de Microsoft Word 2007

Imagen portada de la guia

4. Guia d’OpenOffice Writer

Imagen portada de la guia

5. Guia de Microsoft PowerPoint 2003

Imagen portada de la guia

6. Guia d’Adobe Reader

Imagen portada de la guia

7. Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF

Imagen portada de la guia

8. Guia per convertir documents OpenOffice Writer a PDF

Imagen portada de la guia

9. Guia de reparació de documents PDF

Imagen portada de la guia

10. Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF

Imagen portada de la guia

11. Guia d’OpenCms

Imagen portada de la guia

12. Guia de Sakai

Imagen portada de la guia

13. Guia d’editor web FCK Editor